หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

343

โรงเรียนบ้านเขาดิน จัดพิธีไหว้ครูในปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal ทำให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรมบ่มนิสัย สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีสู่สังคม ครูรักศิษย์ – ศิษย์รักครู ตลอดไป

6ุุ