หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ ต้อนรับท่านองคมนตรี

ต้อนรับท่านองคมนตรี

318

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายคำนึง แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน และคณะครู ร่วมต้อนรับท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ โรงเรียนบ้านโคกไพร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

นายคำนึง แก้วอนันต์กล่าวรายงานและนำเสนอการดำเนินงานในปีการ 2563