หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรม จริยธรรม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรม จริยธรรม”

400

วันที่ 19-20 กันยายน 2563 นายคำนึง แก้วอนันต์และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาดินได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยท่านอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย เป็นวิทยากร