-  โรงเรียนบ้านเขาดิน  ยินดีต้อนรับทุกท่าน   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   นำสู่จิตสาธารณะ คุณธรรมทุกพื้นที่  ความดีทั้งโรงเรียน
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ yodadmin

yodadmin

9 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

โรงเรียนบ้านเขาดิน ได้รับการติดตาม การดำเนินงาน “SK1 CAI” สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ...

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายคำนึง แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรม จริยธรรม”

วันที่ 19-20 กันยายน 2563 นายคำนึง แก้วอนันต์และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาดินได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยท่านอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย เป็นวิทยากร

ต้อนรับท่านองคมนตรี

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายคำนึง แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน และคณะครู ร่วมต้อนรับท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ โรงเรียนบ้านโคกไพร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านเขาดิน จัดพิธีไหว้ครูในปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal ทำให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรมบ่มนิสัย สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีสู่สังคม ครูรักศิษย์ - ศิษย์รักครู ตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์