-  โรงเรียนบ้านเขาดิน  ยินดีต้อนรับทุกท่าน   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   นำสู่จิตสาธารณะ คุณธรรมทุกพื้นที่  ความดีทั้งโรงเรียน

ไม่มีหมวดหมู่

หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์